Menu Zamknij

Zakres działalności obejmuje:

 
 • prawo cywilne, w obrębie którego kancelaria prowadzi między innymi sprawy:
  – o odszkodowania komunikacyjne,
  – o odszkodowania za błędy lekarskie, diagnostyczne, oraz popełnione w związku z prowadzonym leczeniem lub wykonywanym zabiegiem, zakażenia szpitalne,
  – z zakresu prawa rzeczowego,
  – o ochronę własności i posiadania – ochrona i odzyskiwanie własności, uzyskiwanie odszkodowań,
  – regulacja stanu prawnego nieruchomości,
  – z zakresu prawa zobowiązań,
  – o ochronę dóbr osobistych ,
  – spadkowe,
 • prawo administracyjne –  w tym reprezentację Klientów przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi we wszystkich sprawach administracyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „gruntów warszawskich”),
 • prawo gospodarcze – w ramach którego Kancelaria oferuje bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych, zakładanie spółek prawa handlowego, reprezentację w postępowaniu rejestrowym, przekształcenia, zmiany umowy spółki, likwidacje itp.,
 • prawo karne – obronę w sprawach karnych na etapie postępowania przygotowawczego oraz postępowania przed sądem; reprezentację osób pokrzywdzonych (głównie w sprawach związanych z błędami lekarskimi),
 • prawo rodzinne i opiekuńcze – sprawy rozwodowe, alimentacyjne, z zakresu opieki i kurateli, kontakty rodziców z dziećmi.

Dodatkowo Kancelaria proponuje:

 • kompleksową obsługę prawną zakładów opieki zdrowotnej – sporządzanie umów, regulaminów, zarządzeń, organizowanie przetargów, doradztwo odnośnie prowadzenia dokumentacji medycznej, ochrony danych osobowych w szpitalu, zagadnienia związane z odpowiedzialnością cywilną, prowadzenie sporów sądowych z zakresu prawa cywilnego, karnego, administracyjnego oraz prawa pracy,
 • doradztwo prawne w zakresie usług medycznych;
 • pomoc prawną w zakresie prowadzenia badań naukowych i eksperymentów medycznych,
 • reprezentację w sporach z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Z uwagi na poszanowanie Zasad Etyki Adwokackiej i
Godności Zawodu
Kancelaria nie przedstawia list klientów oraz referencji i rekomendacji.