Menu Zamknij

Wynagrodzenie za świadczoną pomoc prawną ustalane jest indywidualnie, w zależności od charakteru sprawy, jak też zakresu zlecenia. Możliwe jest ustalenie wynagrodzenia ryczałtowego, przyjęcie stawki godzinowej lub rozliczenia w systemie mieszanym – ryczałtowym wraz z odpłatnością za godziny pracy ponad ustaloną liczbę godzin objętą ryczałtem.